Polityka prywatności mailchat.pl

Chcemy pokazać Wam w sposób uczciwy i przejrzysty jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane. Kierujemy się ścisłym podejściem do prywatności przy projektowaniu i staramy się za wszelką cenę unikać przetwarzania waszych danych, ale jak zapewne wiecie, internet, a w szczególności e-mail, nie działa bez danych. Mimo to, uważamy że powinieneś/aś wiedzieć jakie dane osobowe są przetwarzane kiedy korzystasz z naszej usługi.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z nami.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest: Michał Narecki

E-mail: michal@narecki.name

2. Przetwarzanie danych podczas korzystania z usługi

Zapewniamy usługi e-mail zoptymalizowane pod kątem korzystania z aplikacji Delta Chat i przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do konfiguracji i wysyłki e-maili. Cele przetwarzania to: czytanie, zapisywanie, zarządzanie, usuwanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. W tym celu obsługujemy oprogramowanie serwerowe które umożliwia nam wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Aby umożliwić korzystanie z usługi poczty elektronicznej, przetwarzamy następujące dane:

2.1 Konfiguracja konta

Tworzenie konta na naszym serwerze odbywa się na jeden z dwóch sposobów:

W każdym przypadku przetwarzamy nowo utworzony adres e-mail. Nie wymagamy numerów telefonów, innych adresów e-mail, lub innych danych identyfikujących.

2.2 Przetwarzanie wiadomości e-mail

Ponadto będziemy przetwarzać dane aby infrastruktura serwera pozostała sprawna do celów wysyłania e-maili i zapobiegania nadużyciom.

Ponadto przetwarzamy dane w celu ochrony systemów przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów. W związku z tym obowiązują limity:

Przetwarzanie i wykorzystywanie powyższych uprawnień jest niezbędne w celu świadczenia usługi. Nie będziemy wykorzystywać zebranych danych w celach profilowania użytkowników.

3. Korzystanie z witryny

Odwiedzając naszą stronę internetową, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje na nasz serwer. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są gromadzone i przechowywane, dopóki nie zostaną automatycznie usunięte (zwykle 7 dni):

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu. Nasz hosting będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia jego obowiązków, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Wyżej wymienione dane przetwarzane są przez nas w następujących celach:

Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Nie będziemy wykorzystywać zebranych danych w celach profilowania użytkowników.

4. Przekazywanie danych

Dane przetwarzane na tej witrynie powierzane są jedynie dostawcy hostingu, na którym uruchomiona jest niniejsza usługa: Hetzner Online GmbH. Dane przetwarzane na tej witrynie nie są przekazywane innym podmiotom trzecim.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Ponieważ na naszych serwerach nie są przechowywane żadne dane osobowe, nawet w formie zaszyfrowanej, nie ma potrzeby udzielania informacji na temat ewentualnych zastrzeżeń. Usunięcia konta można dokonać bezpośrednio w komunikatorze Delta Chat.

6. Ważność niniejszej polityki prywatności

Niniejsza deklaracja ochrony danych jest ważna wg stanu na styczeń 2024 r. Ze względu na dalszy rozwój naszych usług i ofert lub z powodu zmienionych wymogów prawnych lub urzędowych, może okazać się konieczne okresowe korygowanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych.